Jazyk

Naši sponzoři
MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
ÚMČ PRAHA 22
ZŠ BŘÍ JANDUSŮ
Z. MOROZOVIČOVÁ
Vertima s.r.o

a mnoho dalších.
Sponzor nových webových stránek
EWH reklama s.r.o.

 

Přípravný sbor DPS Jiskřička


 

Ve dvou odděleních přípravného sboru je v současné době přibližně 30 začínajících zpěváčků. Starší zkouší 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu 15:00 – 15:55 h.

Mladší přípravný sbor určený pro předškolní děti a žáky prvních tříd zkouší 1x týdně v pondělí 14:00 - 14:45 h.

Děti v přípravném sboru jsou převážně ve věku 6 – 10 let.


Naši zpěváčci zde získávají první zkušenosti se sborovým zpěvem, učí se potřebné pěvecké dovednosti tak, aby se mohli zařadit do koncertního sboru. Učí se správně stát, správně dýchat, artikulovat a seznamují se základními pojmy z hudební nauky. Soustavně je také rozvíjena jejich hudebnost - smysl pro rytmus, schopnost improvizace atd. Vše se děje prostřednictvím dětských her. Navíc nacházejí ve sboru nové kamarády.


Při všech větších koncertech Jiskřičky mají i tito zpěváčci možnost okusit, jaké to je zpívat pro plný sál posluchačů. Je to pro ně velký zážitek a také zkušenost, kterou by jinak na zkouškách nezískali.

V roce 2014 se přípravný sbor poprvé vydal na soutěž Zahrada písní a přivezl si stříbrné pásmo! I v roce 2015 získal stříbro na soutěži Osmikvítek.


Na konci školního roku konají vybraní zpěváčci staršího přípravného sboru postupové zkoušky do koncertního sboru.

 

ZPÍVÁTE RÁDI? CHCETE NAJÍT PRIMA NOVÉ KAMARÁDY?

PRŮBĚŽNÝ NÁBOR po předchozí domluvě v čase sborové zkoušky,

V DOPROVODU RODIČŮ (příp. jiného zákonného zástupce)

VE ZKUŠEBNĚ DPS JISKŘIČKA V ZŠ NÁM. BŘÍ JANDUSŮ (hlavní budova).