Jazyk

Naši sponzoři
MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
ÚMČ PRAHA 22
ZŠ BŘÍ JANDUSŮ
Z. MOROZOVIČOVÁ
Vertima s.r.o

a mnoho dalších.
Sponzor nových webových stránek
EWH reklama s.r.o.

 

 

Dětský pěvecký sbor Jiskřička byl založen v roce 1985 sbormistryní Danou Škardovou. V červnu roku 2012 převzala Jiskřičku sbormistryně Anna Nebáznivá. Jiskřičku tvoří děti ze čtyř oddělení - mladšího a staršího přípravného sboru, koncertního a komorního sboru.

Sbor sídlí v Praze – Uhříněvsi v ZŠ Nám. bří Jandusů.

Mladší přípravný sbor zkouší 1x týdně. Je určen dětem od 5 do 8 let.

Starší přípravný sbor navštěvují děti ve věku 6 – 9 let. Zkoušky probíhají 2x týdně. Kromě základů pěvecké techniky a jednoduchých písní se učí i základům hudební nauky.

Přípravná oddělení vystupují několikrát ročně na koncertech s koncertním sborem i na samostatných akcích.V koncertním sboru jsou děti ve věku 8 – 14 let. Sbor zkouší 2x týdně a absolvuje letní a zimní přípravu v podobě týdenního soustředění. Vedle veřejných koncertů nejen pro rodiče sbor vystupuje i při významných událostech města. Jiskřička koncertuje i v zahraničí (Dráždany 2012, Bratislava 2019). Repertoár je široký, k oblíbeným patří nejrůznější úpravy lidových písní a skladby autorů 20. století.

Nejstarší a nejzkušenějsí děti z koncertního sboru mají možnost navštěvovat 1x týdně komorní sbor. Toto seskupení také vystupuje na sborových koncertech.


Soutěže

Poslední úspěch je z prosince 2019. Koncertní sbor získal zlaté pásmo na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě (http://www.choral-music.sk).

V květnu 2019 získal koncertní sbor zlaté pásmo na mezinárodním festivalu Festa Musicale v Olomouci (www.festamusicale.com).

V roce 2018 koncertní sbor získal zlaté pásmo v krajském kole a postoupil na celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů v Uničově.


Něco navíc...

Jiskřička vystoupila v divadelní hře BETLÉM aneb PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU divadelního souboru Husa na provázku.

Vystoupili jsme na Václavském náměstí ve žlutém stanu v rámci kytičkového dne - Den proti rakovině.

V lednu 2017 jsme vystoupili s Petrou Janů v Divadle U22 v Uhříněvsi.

V prosinci 2017 a 2018 jsme vysoupili s Richardem Pachmanem na charitativním koncertě v Uhříněvsi.

Na podzim jsme dotočili a v prosinci 2019 jsme pokřtili profilové CD "Co zpíváme rádi".


Tradicí se stalo vystupování na pietních akcích a při jiných slavnostních příležitostech pořádaných MČ Praha 22.