Jazyk

Naši sponzoři
MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
ÚMČ PRAHA 22
ZŠ BŘÍ JANDUSŮ
Z. MOROZOVIČOVÁ
Vertima s.r.o

a mnoho dalších.
Sponzor nových webových stránek
EWH reklama s.r.o.

 

Přípravný sbor DPS Jiskřička


 

V přípravném sboru je v současné době 42 začínajících zpěváčků. Starší zkouší 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu 15:15 – 16:10 h. Děti v přípravném sboru jsou převážně ve věku 6 – 10 let.

Mladší přípravný sbor určený pro předškolní děti a žáky prvních tříd zkouší 1x týdně v pondělí 14:00 - 15:00 h.


Naši zpěváčci zde získávají první zkušenosti se sborovým zpěvem, učí se potřebné pěvecké dovednosti tak, aby se mohli zařadit do koncertního sboru. Učí se správně stát, správně dýchat, artikulovat a seznamují se základními pojmy z hudební nauky. Soustavně je také rozvíjena jejich hudebnost - smysl pro rytmus, schopnost improvizace atd. Vše se děje prostřednictvím dětských her. Navíc nacházejí ve sboru nové kamarády.


Při všech větších koncertech Jiskřičky mají i tito zpěváčci možnost okusit, jaké to je zpívat pro plný sál posluchačů. Je to pro ně velký zážitek a také zkušenost, kterou by jinak na zkouškách nezískali.

V roce 2014 se přípravný sbor poprvé vydal na soutěž Zahrada písní a přivezl si stříbrné pásmo! I v roce 2015 získal stříbro na soutěži Osmikvítek.


Přípravný sbor absolvuje 1 - 2 celodenní soustředění - v prostorách školy.

Na konci školního roku konají vybraní zpěváčci postupové zkoušky do koncertního sboru.

 

ZPÍVÁTE RÁDI? CHCETE NAJÍT PRIMA NOVÉ KAMARÁDY?

PRŮBĚŽNÝ NÁBOR KAŽDÉ PONDĚLÍ , po předchozí domluvě od 16:30 do 17:00 hod.,

V DOPROVODU RODIČŮ (příp. jiného zákonného zástupce)

VE ZKUŠEBNĚ DPS JISKŘIČKA V ZŠ NÁM. BŘÍ JANDUSŮ.