Jazyk

Naši sponzoři
MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
ÚMČ PRAHA 22
ZŠ BŘÍ JANDUSŮ
Z. MOROZOVIČOVÁ
Vertima s.r.o

a mnoho dalších.
Sponzor nových webových stránek
EWH reklama s.r.o.

 

 

Dětský pěvecký sbor Jiskřička byl založen v roce 1985 sbormistryní Danou Škardovou. V červnu roku 2012 převzala Jiskřičku sbormistryně Anna Nebáznivá. Jiskřičku tvoří děti ze tří oddělení - mladšího a staršího přípravného sboru a koncertního sboru

Sbor sídlí v Praze – Uhříněvsi v ZŠ Nám. bří Jandusů.

Mladší přípravný sbor zkouší 1x týdně v pondělí  14.00-15.00 h. Je určen dětem od 4 - 8 let.

Starší přípravný sbor navštěvují děti ve věku 5 – 8 let. Zkoušky probíhají 2x týdně. Kromě základů pěvecké techniky a jednoduchých písní se učí i základům hudební nauky.

Přípravná oddělení vystupují několikrát ročně na koncertech s koncertním sborem i na samostatných akcích.V koncertním sboru jsou děti ve věku 8 – 14 let. Sbor zkouší 2x týdně a absolvuje letní a zimní přípravu v podobě týdenního soustředění. Vedle veřejných koncertů nejen pro rodiče sbor vystupuje i při významných událostech města. Jiskřička koncertuje i v zahraničí (Dráždany 2012). Repertoár je široký, k oblíbeným patří nejrůznější úpravy lidových písní a skladby autorů 20. století. Sbor pořádá výchovně vzdělávací programy pro žáky ZŠ a MŠ (vánoční a velikonoční).


Soutěže

Poslední náš úspěch je z března 2018 -  Zlaté pásmo a postup na celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů v Uničově u Olomouce, pořádá Nipos- Artama.


Něco navíc...

Jiskřička vystoupila v divadelní hře BETLÉM aneb PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU divadelního souboru Husa na provázku.

Každý rok vystupujeme na Václavském náměstí ve žlutém stanu v rámci kytičkového dne - Den proti rakovině.

V lednu 2017 jsme vystoupili s Petrou Janů v Divadle U22 v Uhříněvsi.

V prosinci 2017 jsme vysoupili s Richardem Pachmanem na charitativním koncertě v Divadle U22 v Uhříněvsi.

Tradicí se stalo vystupování na pietních akcích a jiných slavnostních akcích pořádaných MČ Praha 22.